gdzie powstała kultura mykeńska


Kultura (cywilizacja) mykeńska (ok. 1700/1600 - 1150 p.n.e.) - najstarsza greckojęzyczna kultura rozwijająca się w późnej epoce brązu na terenie Grecji kontynentalnej (stopniowo rozprzestrzeniła się na inne obszary regionu egejskiego), ostatnia faza kultury helladzkiej.

Kultura minojska (kreteńska). - najświetniejszy czas tej kultury przypada na około 2200 p.n.e. - 1450 p.n.e. - największy ośrodek władzy - Knossos, gdzie znajdował się pałac władcy. Kultura mykeńska. - przejęli sztukę i cywilizację minojską w II tysiącleciu p.n.e. i trwała ok. do 1200/1100 p.n.e.

Mykeńska Sztuka. Określeniem tym nazywa się dzieła sztuki powstałe pod wpływem kultury mykeńskiej. Fryz miał wysokość 65 cm i przedstawiał jakieś walki, które odbyły się nieopodal cytadeli. Na tle architektury, wśród kwiatów i trawy, gdzie damy spokojnie przyglądają się akcji u stóp zamku...

Tam powstała kultura, której nazwa pochodzi od Myken (miejscowość na Peloponezie) - cywilizacja mykeńska, datowana od ok. 1600 do 1100 r. p.n.e.. O Kultura mykeńska stanowiła ostatnią fazę rozwoju kultury helladzkiej. W okresie cywilizacji mykeńskiej stworzono wiele miast - państw.

Kultura mykeńska - cechy, osiągnięcia - strona 2. Już 9902 wypracowania w bazie! Jednym z bardziej znanych artefaktów tej kultury jest Waza Wojowników, którego powstanie datuje się na ok. Nieco lepiej prezentuje się kultura mykeńska w dziedzinie malarstwa, gdzie można wskazać...

Kultura mykeńska powstała w XIV wieku p.n.e. na Półwyspie Peloponeskim wywodziła się z Myken. Wzniesiono tam ogromną kamienną fortecę, gdzie znajdowały się bardzo bogato wyposażone groby. Całej fortecy strzegła Brama Lwic.

eduteka Studia Humanistyczne Historia Kultura mykeńska. Pierwsze fale ludności greckiej położyły kres kulturze wczesnohelladzkiej i że na jej gruzach zbudowano kulturę średniohelladzką, dla której charakterystyczna jest ceramika minyjska.

...terminów: kultura minojska, kultura mykeńska, Hellada, faktoria, barbarzyńca zna daty istnienia kultury minojskiej (ok r. p.n.e.) i kultury mykeńskiej (ok r. p.n.e Europie we wczesnym średniowieczu ocenia, które z państw germańskich powstałych na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego miały...

Kultura mykeńska (1600-1100 p.n.e.) - najstarsza kultura Grecji kontynentalnej, nazwa pochodzi od miasta Mykeny znajdującego się w centrum Kotliny Argolidzkiej, siedziby Atrydów. Poznana dokładniej dopiero pod koniec XIX wieku dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa...

Kultura mykeńska Cele lekcji. Pobieranie 18.9 Kb. Data. Umiejętności. * Uczeń umie opisać kulturę mykeńską; uczeń wie, kto ją odkrył oraz czym się ona charakteryzowała; uczeń umie wskazać różnice występujące między kulturą mykeńską a minojską.

Kultura mykeńska praktycznie nie była kulturą literacką. Kultura ta upadła wraz z końcem epoki brązu. Oczywiście było to powolne i długotrwałe przejście. Głównym jednak powodem jej zaniknięcia były migracje ludów północy, przez które Mykeńczycy musieli uciekać do Anatolii.

lena552 / JĘZYKOZNAWSTWO / JĘZYKI STAROŻYTNE / Dudziec P - Kultura mykeńska w tradycji i mitologii greckiej.pdf.

Kultura minojska i mykeńska. OpublikowałZdzisława Majkowski Został zmieniony 5 lat temu. 35 Megaron w Mykenach (rekonstrukcja) CYWILIZACJA MYKEŃSKA Megaron w Mykenach (rekonstrukcja) Charakterystyczny jednoizbowy budynek służący celom reprezentacyjnym lub...

kultura mykeńska - (1600-1100 p.n.e. lub 1400-1200 p.n.e.) - najstarsza kultura Grecji kontynentalnej na półwyspie Peloponeskim. Nazwa pochodzi od ważnego ośrodka cywilizacji Achajów - miasta Mykeny, znajdującego się w centrum Kotliny Argolidzkiej.

Powstała pod wpływem cywilizacji minojskiej na terenie Peloponezu, rozkwit w 2 poł. II tys. p.n.e., zniszczona w XII i XI w. p.n.e. wskutek osłabienia wewn. państewek gr. i najazdu Dorów (ostatniej gr. fali migracyjnej); głównym ośrodkiem były Mykeny. Reklama.

Kultura Mykeńska-powstała na półwyspie peloponeskim. Nazwa ta pochodzi od miasta Mykeny. Kultura ta była bardzo waleczna i odważna.Kultura Mykeńska zajmowała się budową dróg, mostów i uprawą ziemi.

W ostatnich latach powstała także Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym - leksykon podstawowych, najczęściej używanych pojęć z historii sztuki. Niniejszy projekt stanowi bardzo ważne jej dopełnienie. Projekt ten ma atut edukacyjny w zakresie słownictwa języka migowego w obszarze...

Kultura (cywilizacja) mykeńska (ok. 1700/1600 - 1150 p.n.e.) - najstarsza greckojęzyczna[1] kultura rozwijająca się w późnej epoce brązu na terenie Grecji kontynentalnej (stopniowo rozprzestrzeniła się na inne obszary regionu egejskiego), ostatnia faza kultury helladzkiej.

Dudziec Piotr - Kultura mykeńska. Dokument: pdf (1.1 MB). 124 stron. Komentarze do: Dudziec Piotr - Kultura mykeńska • 0. Dodaj komentarz.

Starożytna Grecja - kultura kreteńsko-mykeńska. Grecja kojarzy nam się zawsze z kulturą okresu klasycznego (V-IV w. p.n.e.). Jednak już wiele wieków wcześniej na pobliskich wyspach rozwijała się cywilizacja grecka. Opisana została ona w poematach Homera - Iliadzie i Odysei.

Start studying kultura mykeńska. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. przybycie Achajów na Bałkany. ii tys. p.n.e. kultura mykeńska. xvi-xiv w.p.n.e mykeny grobowce - złote maski+bogactwa. Groby szybowe.

Kultura mykeńska. Dominika Grabowska 24 września, 2013 historia, Starożytność No Comments. Twórcą cywilizacji mykeńskiej było greckie plemię Nazwa kultury pochodzi od miejscowości Mykeny w półn.-wsch. części Półwyspu Peloponez. Achajowe nie stworzyli jednego państwa, ale w razie...

Kultura minojska i mykeńska - PowerPoint PPT Presentation. Create Presentation Download Presentation. CYWILIZACJA MYKEŃSKA Megaron w Mykenach (rekonstrukcja) Charakterystyczny jednoizbowy budynek służący celom reprezentacyjnym lub kultowym, którego cechą jest przedsionek i...

stają wyłączną odpowiedzialnością autora. Mykeńska obecność w Anatolii Zachodniej. Słowa kluczowe: kultura mykeńska, zachodnia Anatolia, osadnictwo, handel, wpływy kulturowe. Western Anatolia is one of the peripheral zones of Mycenaean culture from the early fourteenth century BC (LH...

- kultura minojska i mykeńska. - czynniki jednoczące Greków. - kolonizacja grecka. - lokalizuje na mapie Grecję. - omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji. - określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej.

Kultura mykeńska powstała w połowie II tysiąclecia p.n.e na Półwyspie Peloponeskim. Kultura Minojska - Pod koniec III tysiąclecia p. n. e. Powstała na Krecie. Kultura Mykeńska - połowa II tysiąclecia p. n. e. Półwysep Peloponeski , Mykeny.

Leksykon kultury antycznej Praca zbiorowa. KURCJUSZ RUFUS Historia Aleksandra Wielkiego Przekład zespołowy pod red. Kazimierz kumaniecki. Historia kultury starożytnej grecji I rzymu. Warszawa 1977 państwowe wydawnictwo naukowe.

Kultura minojska, kultura mykeńska. Początki kultury greckiej można datować na mniej więcej Stąd nazwa: cywilizacja mykeńska. Państwo mykeńskie uległo postępującemu rozpadowi w XII W powstałym sojuszu prym wiodą Ateny i Sparta. Wielokrotnie potężniejszą armię perską udało się...

Informacje ofragmentach zodpowiedzią31 gru 2011 28 wrz 2017

About gdzie powstała kultura mykeńska

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly